برای تماس با ما از ایمیل رو به رو استفاده کنید

  [email protected]

رفع مسئولیت :

با توجه به آزاد بودن کاربران در قرار دادن مطالب پس از تاییدیه نهایی ، تیم اوکسو سعی میکند تا مطالب را اصلاح و مطابق با عرف جامعه ایرانی ویرایش نماید .

با توجه به احتمال اشتباه در قرارگیری بعضی از مطالب در وب سایت تیم اوکسو تنها مسئولیت پاکسازی مطالب با توجه به دستور کمیته کنترل مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) را بر عهده می گیرد و در صورت وجود شکایات تیم اوکسو مسئولیتی در رابطه با مطلب اشتباه کاربر نمی پذیرد و مسئولیت پاسخگویی با نویسنده مطلب است .