دانلود لیب Device library برای گیم میکر  ( multi touch , shake,swipe)

دانلود لیب Device library برای گیم میکر ( multi touch , shake,swipe)0 نظر 0

ادامه مطلب
بازی سازی گیم میکر - فصل اول - قسمت ۰

بازی سازی گیم میکر - فصل اول - قسمت ۰0 نظر 0

ادامه مطلب
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت سوم + فایل تمرین

بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت سوم + فایل تمرین0 نظر 0

ادامه مطلب
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت ۱ + فایل تمرین

بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت ۱ + فایل تمرین0 نظر 0

ادامه مطلب
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت دوم + فایل تمرین

بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت دوم + فایل تمرین0 نظر 0

ادامه مطلب
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت چهارم + فایل تمرین

بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت چهارم + فایل تمرین0 نظر 0

ادامه مطلب
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت پنجم (آخر) + فایل تمرین

بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت پنجم (آخر) + فایل تمرین0 نظر 0

ادامه مطلب
بازی سازی گیم میکر – آموزش کار با فایل ini

بازی سازی گیم میکر – آموزش کار با فایل ini0 نظر 0

ادامه مطلب