E3-2016

اخبار مهم هفته چهارم خرداد ماه ۹۵
در مراسم یوبی سافت (Ubisoft) در کنفرانس E3 چه گذشت ؟
شرکت HTC در کنفرانس E3 واقعیت مجازی Vive را معرفی کرد
در مراسم سونی (Sony) در کنفرانس E3 چه گذشت ؟
در مراسم نینتندو (Nintendo) در کنفرانس E3 چه گذشت ؟
در مراسم مایکروسافت (Microsoft) در کنفرانس E3 چه گذشت ؟