کنترل تلفن همراه از طریق کامپیوتر

اپلیکیشن Vysor راهی برای کنترل تلفن ها در رایانه شخصی