کمپین حمایت از کالای ایرانی

معرفی شرکت پردیس صنعت سیاره سبز (Green) – کمپین حاکا
کمپین حاکا : حمایت از کالای ایرانی