ویتنام

تاسیس پایگاه داده و مرکز تحقیقات کمپانی اپل در ویتنام!