نمایش 404

قابلیت نمایش صفحات آرشیو شده به جای خطای ۴۰۴ در آپدیت فایرفاکس