نایت لایت در گوگل نکسوس

نکسوس های آینده مجهز به Night Light