شرکت هوش مصنوعی 200 میلیون به فروش رفت

خرید استارتاپ هوش مصنوعی توسط کمپانی اپل به قیمت ۲۰۰ میلیون دلار