سونی

در مراسم سونی (Sony) در کنفرانس E3 چه گذشت ؟