ساخت بازی با گیم میکر

ادیتور Parakeet 2 برای گیم میکر