رضا جعفری

آموزش فعال کردن hotspot و پیکربندی آن
گرفتن پشتیبان و بازگردانی در تلفن های اندروید
ارتباط حوزه نزدیک یا NFC چیست و چه کاربردی دارد ؟
طریقه ی تترینگ (اتصال به اینترنت) به وسیله ی USB