ترفند های کامپیوتر

مدیریت مصرف باتری در ویندوز ۱۰
یکپارچه سازی سیستم عامل ویندوز با عمل دیفرگ (defragging)