ترفند برنامه نویسی در گیم میکر

ادیتور Parakeet 2 برای گیم میکر