ایکس باکس وان

سه بازی ایکس باکس ۳۶۰ برای ایکس باکس وان عرضه می شود!