اپلیکیشن پیام رسان Disney

انتشار پیام رسان جدیدی به نام Disney Mix برای IOS و AndRoid