اپلیکیشن پیام رسان دیزنی

انتشار پیام رسان جدیدی به نام Disney Mix برای IOS و AndRoid