آموزش فعال کردن هات اسپات

آموزش فعال کردن hotspot و پیکربندی آن