هدف جدید گوگل افزایش کاربران هندی خود به ۱ میلیارد نفر است

هدف جدید گوگل افزایش کاربران هندی خود به ۱ میلیارد نفر است0 نظر 0

ادامه مطلب
گوشی هوشمند بعدی ZTE بر پایه ایده کاربران

گوشی هوشمند بعدی ZTE بر پایه ایده کاربران0 نظر 0

ادامه مطلب
موسس فیسبوک : تعداد کاربران فیسبوک به پنج میلیارد نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید

موسس فیسبوک : تعداد کاربران فیسبوک به پنج میلیارد نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید1 نظر 1

ادامه مطلب
ویندوز ۱۰ حالا با بیشتر از ۱۱۰ میلیون استفاده کننده

ویندوز ۱۰ حالا با بیشتر از ۱۱۰ میلیون استفاده کننده0 نظر 0

ادامه مطلب
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تله کام (۲۰۱۵)

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تله کام (۲۰۱۵)0 نظر 0

ادامه مطلب
محدودیت ها را بشکن (مرجع کامل روت) - اوکسا

محدودیت ها را بشکن (مرجع کامل روت) - اوکسا0 نظر 0

ادامه مطلب
نقطه های ادرس جیمیل بی معنی هستند

نقطه های ادرس جیمیل بی معنی هستند2 نظر 2

ادامه مطلب