دکتر جهانگیری :دولت نیازمند تقویت بنیان های ارتباطی با جامعه و نخبگان است

دکتر جهانگیری :دولت نیازمند تقویت بنیان های ارتباطی با جامعه و نخبگان است0 نظر 0

ادامه مطلب
دکتر واعظی: موتور حرکت توسعه در برنامه ششم، IT و اتکا به اقتصاد دانش بنیان است

دکتر واعظی: موتور حرکت توسعه در برنامه ششم، IT و اتکا به اقتصاد دانش بنیان است0 نظر 0

ادامه مطلب