معرفی  شبیه ساز جنی موشن و نحوه ی اتصال به آن

معرفی شبیه ساز جنی موشن و نحوه ی اتصال به آن0 نظر 0

ادامه مطلب
معرفی کوتاه پنج تکنولوژی - مرداد ماه

معرفی کوتاه پنج تکنولوژی - مرداد ماه1 نظر 1

ادامه مطلب
به نظرتان کونامی PES را لغو خواهد کرد ؟

به نظرتان کونامی PES را لغو خواهد کرد ؟0 نظر 0

ادامه مطلب
چگونه تبهکاران سایبری توانستند میلیون‌ها دلار از بانک ها بدزدند؟

چگونه تبهکاران سایبری توانستند میلیون‌ها دلار از بانک ها بدزدند؟0 نظر 0

ادامه مطلب
شبیه سازی زلزله با (میز لرزه) ابتکاری نو از دانشجویان امیر کبیر

شبیه سازی زلزله با (میز لرزه) ابتکاری نو از دانشجویان امیر کبیر0 نظر 0

ادامه مطلب