شروع ناهمزمان: روشی جدید برای طراحی بازی های چند نفره

شروع ناهمزمان: روشی جدید برای طراحی بازی های چند نفره 0 نظر 0

ادامه مطلب
عدم قطعیت :‌ المانی برای اضافه کردن انعطاف پذیری به تمام لحظات بازی

عدم قطعیت :‌ المانی برای اضافه کردن انعطاف پذیری به تمام لحظات بازی0 نظر 0

ادامه مطلب
مرز بین بازی و واقعیت: بازی هایی دوخته شده به دنیای واقعی

مرز بین بازی و واقعیت: بازی هایی دوخته شده به دنیای واقعی0 نظر 0

ادامه مطلب
ابزاری شگفت انگیز به نام Degamification

ابزاری شگفت انگیز به نام Degamification0 نظر 0

ادامه مطلب
گیم کانسپت : پیدا کردن ایده بازی 2

گیم کانسپت : پیدا کردن ایده بازی 20 نظر 0

ادامه مطلب
گیم کانسپت: پیدا کردن ایده بازی 1

گیم کانسپت: پیدا کردن ایده بازی 10 نظر 0

ادامه مطلب
نوشتن مستندات دیزان بازی : قسمت دوم

نوشتن مستندات دیزان بازی : قسمت دوم0 نظر 0

ادامه مطلب