مستندات دیزاین بازی : ESRB  و USPs

مستندات دیزاین بازی : ESRB و USPs0 نظر 0

ادامه مطلب
نوشتن مستندات دیزاین بازی : صفحه اول

نوشتن مستندات دیزاین بازی : صفحه اول 0 نظر 0

ادامه مطلب
عشق قانون شکنی با ماشینی ؟ خب ویراژ بده - اوکسا

عشق قانون شکنی با ماشینی ؟ خب ویراژ بده - اوکسا0 نظر 0

ادامه مطلب
شکار کلاغ ! بررسی بازی روباه و کلاغ مکار - اوکسا

شکار کلاغ ! بررسی بازی روباه و کلاغ مکار - اوکسا0 نظر 0

ادامه مطلب
دریفت در اولویت قرار دارد ! بررسی بازی ایران دریفت - اوکسا

دریفت در اولویت قرار دارد ! بررسی بازی ایران دریفت - اوکسا0 نظر 0

ادامه مطلب
جانشین آفتابه ! بررسی بازی لامپ - اوکسا

جانشین آفتابه ! بررسی بازی لامپ - اوکسا0 نظر 0

ادامه مطلب
به نبرد ماشین ها بپیوندید ! بررسی بازی ماشین جنگی - اوکسا

به نبرد ماشین ها بپیوندید ! بررسی بازی ماشین جنگی - اوکسا0 نظر 0

ادامه مطلب
بررسی بازی Angry Birds 2 - اوکسا

بررسی بازی Angry Birds 2 - اوکسا0 نظر 0

ادامه مطلب