امنیت

حفظ امنیت شخصی شما یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث اوکسو می باشد.

امنیت – فصل ۱ – قسمت ۴ – آشنایی با ESET Smart Security
امنیت – فصل ۱ – قسمت ۳ – آشنایی با ۳۶۰ Security
امنیت – فصل ۱ – قسمت ۲ – آشنایی با Bit Defender
امنیت – فصل ۱ – قسمت ۱ – نرم افزار امنیتی مایکروسافت
امنیت – فصل ۱ – قسمت ۰ – مقدمه