[totalpoll id="2241"]

(بدیهیست که ۵ به معنی بیشترین امتیاز و ۱ به معنی کمترین امتیاز می باشد)

  • ترفند های نرم افزار طراحی ساده با هوش مصنوعی (پریسما – Prisma)