فلسفه های نهفته در فراچایز Bioshock

فلسفه های نهفته در فراچایز Bioshock0 نظر 0

ادامه مطلب
دوراهی های روایی در ویچر 3

دوراهی های روایی در ویچر 30 نظر 0

ادامه مطلب
بیل افزار چیست و تاثیر آن روی گیم و مخاطبان ایرانی چطور بوده است؟

بیل افزار چیست و تاثیر آن روی گیم و مخاطبان ایرانی چطور بوده است؟0 نظر 0

ادامه مطلب
نوشتار یا روایت؟ چرا اکثر بازی ها نمی توانند داستانهای خوبی تعریف کنند؟

نوشتار یا روایت؟ چرا اکثر بازی ها نمی توانند داستانهای خوبی تعریف کنند؟ 0 نظر 0

ادامه مطلب
چگونگی ظهور ضد قهرمانها : آیا می توان در گیم ضد قهرمان واقعی داشت؟

چگونگی ظهور ضد قهرمانها : آیا می توان در گیم ضد قهرمان واقعی داشت؟ 0 نظر 0

ادامه مطلب
شناخت مدیوم گیم: چگونه یک بازی تاثیرگذار بسازیم؟

شناخت مدیوم گیم: چگونه یک بازی تاثیرگذار بسازیم؟ 0 نظر 0

ادامه مطلب
مهارتهایی که یک گیم دیزاینر به آنها نیاز دارد.

مهارتهایی که یک گیم دیزاینر به آنها نیاز دارد.0 نظر 0

ادامه مطلب
قانونی جهانی برای ذهن های خلاق - زودتر شکست بخورید.

قانونی جهانی برای ذهن های خلاق - زودتر شکست بخورید. 0 نظر 0

ادامه مطلب
مطالب بیشتر