فیلم ها و سریال های جدید

نگاهی به فیلم ها و سریال های جدید اکران شده در سینما های ملل مختلف

انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی
انیمیشن در جستجوی دوری (Finding Dory)