شروع ناهمزمان: روشی جدید برای طراحی بازی های چند نفره

شروع ناهمزمان: روشی جدید برای طراحی بازی های چند نفره 0 نظر 0

ادامه مطلب
دایره ی جادویی: قدرت بلامنازع مدیوم گیم در قصه گویی و چگونگی ایجاد آن

دایره ی جادویی: قدرت بلامنازع مدیوم گیم در قصه گویی و چگونگی ایجاد آن 0 نظر 0

ادامه مطلب
عدم قطعیت :‌ المانی برای اضافه کردن انعطاف پذیری به تمام لحظات بازی

عدم قطعیت :‌ المانی برای اضافه کردن انعطاف پذیری به تمام لحظات بازی0 نظر 0

ادامه مطلب
مرز بین بازی و واقعیت: بازی هایی دوخته شده به دنیای واقعی

مرز بین بازی و واقعیت: بازی هایی دوخته شده به دنیای واقعی0 نظر 0

ادامه مطلب
ابزاری شگفت انگیز به نام Degamification

ابزاری شگفت انگیز به نام Degamification0 نظر 0

ادامه مطلب
هوک در مدیوم گیم - چگونگی جذب مخاطب در نقاط حساس بازی

هوک در مدیوم گیم - چگونگی جذب مخاطب در نقاط حساس بازی 0 نظر 0

ادامه مطلب
تفاوت کلیدی در طراحی هوش مصنوعی برای استفاده در گیم و طراحی فنی هوش مصنوعی چیست؟

تفاوت کلیدی در طراحی هوش مصنوعی برای استفاده در گیم و طراحی فنی هوش مصنوعی چیست؟0 نظر 0

ادامه مطلب
فصلِ شکوفاییِ بازی ها:‌ نگاهی خوشآیند به آینده

فصلِ شکوفاییِ بازی ها:‌ نگاهی خوشآیند به آینده0 نظر 0

ادامه مطلب