بررسی برنامه های اندروید

بررسی برنامه های اندروید در وب سایت اوکسو

ترفند های نرم افزار طراحی ساده با هوش مصنوعی (پریسما – Prisma)
اپلیکیشن Vysor راهی برای کنترل تلفن ها در رایانه شخصی
جیمیل اندروید و ۷ ترفند اساسی این سرویس دهنده ایمیل برای جیمیلی ها
بررسی بازی قلمرو فرماندهی + ویدیو بازی و مصاحبه با سازنده