نوشتار یا روایت؟ چرا اکثر بازی ها نمی توانند داستانهای خوبی تعریف کنند؟

نوشتار یا روایت؟ چرا اکثر بازی ها نمی توانند داستانهای خوبی تعریف کنند؟ 0 نظر 0

ادامه مطلب
بیل افزار چیست و تاثیر آن روی گیم و مخاطبان ایرانی چطور بوده است؟

بیل افزار چیست و تاثیر آن روی گیم و مخاطبان ایرانی چطور بوده است؟0 نظر 0

ادامه مطلب
معرفی  ژانر های بازی :  قسمت اول

معرفی ژانر های بازی : قسمت اول0 نظر 0

ادامه مطلب
فلسفه های نهفته در فراچایز Bioshock

فلسفه های نهفته در فراچایز Bioshock0 نظر 0

ادامه مطلب
افزودن کتابخانه جی کوئری به صفحه HTML  – آموزش جی کوئری – فصل 1 قسمت 3

افزودن کتابخانه جی کوئری به صفحه HTML – آموزش جی کوئری – فصل 1 قسمت 30 نظر 0

ادامه مطلب
نرم افزار های مورد نیاز جی کوئری – آموزش جیکوئری – فصل 1 قسمت 2

نرم افزار های مورد نیاز جی کوئری – آموزش جیکوئری – فصل 1 قسمت 20 نظر 0

ادامه مطلب